Natuurpunt Boven-Dender

 

Natuurpunt
Boven-Dender

Vereniging voor
Natuur en Landschap
in de regio
Geraardsbergen -
Lierde -Everbeek 

 

Everbeekse Bossen

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, liggen verschillende bossen en bosjes. De drie grootste zijn het Hayesbos, het Steenbergbos en het Trimpontbos. Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele kleinere maar evenzeer waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen allemaal restanten van het vroegere Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en Everbeek.

 

 

 

De bossen worden gekenmerkt door een weelderige voorjaarsflora met tapijten van wilde hyacint en bosanemoon. Bijzondere planten zijn sneeuwklokje, wrangwortel en een hele reeks bronbossoorten zoals paarbladig en verspreidbladig goudveil, slanke en hangende zegge, reuzenpaardenstaart en bittere veldkers. Maar het kleurenpalet is nog veel groter: er zijn ook groeiplaatsen van dotterbloem, bosbies, daslook, eenbes, heelkruid, gele dovenetel, kleine maagdenpalm, eenbloemig parelgras, bosereprijs, bosmuur, paarse schubwortel, donkere ooievaarsbek, Vooral majestueuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en zwarte elzen.

 

 

Het Everbeekse landschap oogt afwisselend en verrast telkens weer. De bossen baden in een kleinschalig landschap met weiden, akkers en grazige valleitjes, talrijke bomenrijen, kronkelende en soms holle wegen. Geen wonder dat hier nog zoveel planten- en diersoorten standhouden die elders in Vlaanderen sterk achteruitgaan of reeds verdwenen zijn. Typische dieren voor de streek zijn o.m. bosvogels zoals bosuil, wespendief, havik, houtsnip en verschillende soorten spechten. Sinds kort is ook het ree terug in het gebied. Minder opvallend, maar evengoed aanwezig, zijn de eikelmuis en de eekhoorn. Vooral de schitterende bronbeekjes herbergen een verrassende fauna. Twee zeldzame vissoorten komen hier nog voor: de beekprik en de rivierdonderpad. De beekjes zijn ook de woonplaats van andere typische en in Vlaanderen zeldzame diersoorten zoals de waterspitsmuis, de vuursalamander en de bronlibel.

 

 

De werkgroep Everbeekse Bossen zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze prachtige stukjes natuur. In de bossen wordt nog maar sporadisch gekapt (om bv. populierenbos om te zetten naar meer natuurlijk bos met es, zomereik of beuk). De bestaande bossen mogen ook uitbreiden en de scherpe grenzen vervagen tot geleidelijke overgangen tussen bos en grasland. Op een aantal plaatsen wordt hiervoor gewerkt met extensief graasbeheer. Door het selectieve graasgedrag van runderen ontstaat een verrassend en fijnmazig landschap met korte vegetaties, ruigtes, struwelen en bos. Voor het hooi- en graasbeheer wordt onder meer samengewerkt met lokale landbouwers.

 

 

In 2005 is er een wandelpad uitgestippeld. Dat pad start aan de kerk van Everbeek-Boven, waar ruime parkeergelegenheid is. Het pad bestaat uit drie lussen die samen of afzonderlijk kunnen bewandeld worden. De twee korte lussen, het groene (2,2 km) en het blauwe pad (1,5 km), bezoeken het Steenbergbos en omgeving. Het Hayesbos kan bezocht worden door het rode pad, welke een uitbreiding is van het blauwe pad (2,6 km extra). Alle paden zijn bewegwijzerd met het logo van Natuurpunt op witgeverfde paaltjes. De paden kunnen soms modderig zijn, laarzen zijn dus aangewezen.

 

 

 

Opvallende soorten:

Sneeuwklokjes

 

Wrangwortel

 

Donkere ooievaarsbek

 

Vuursalamander