Natuurpunt Boven-Dender

 

Natuurpunt
Boven-Dender

Vereniging voor
Natuur en Landschap
in de regio
Geraardsbergen -
Lierde -Everbeek 

 

Moenebroek

De kern van Moenebroek wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat deze bronnen winter en zomer voor een nat milieu zorgen kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els is in staat om hier te overleven. Dotterbloem, slanke sleutelbloem en verspreidbladig goudveil zorgen er voor een gele voorjaarsgloed.
 
 
 
Enkele natte graslanden worden jaarlijks één of twee keer gehooid. De kruidenrijke plantengroei wordt gemaaid, gedroogd en afgevoerd. Wanneer dit beheer jarenlang wordt volgehouden vermindert de aanwezigheid van sterk groeiende grassen en kruiden. In de plaats komt er dan een bloemenrijk grasland met de zachte kleuren van koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje en pinksterbloem.
 
 
Rondom het bos liggen weilanden die omringd zijn door hagen, houtkanten en bomenrijen, met hier en daar een veedrinkpoel. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen deze dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.
 
 
Door natuurbeheer willen we een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren. Als belangrijkste beheersvorm is daarom gekozen voor een beweiding met runderen met maximum 2 dieren per hectare. Minder grazers leidt tot meer variatie in de vegetatiestructuur: kaalgegevreten plekjes die frequent door de dieren worden begraasd, beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en struikopslag. Het resultaat wordt een landschappelijk zeer gevarieerd en natuurlijk ogend landschap, het bezoeken meer dan waard.
 
 
Vlinders kiezen niet zomaar een gebied om zich voort te planten. Voedselplanten voor de rupsen, schuilplaatsen om te verpoppen, zon én schaduw, nectarplanten ... het moet allemaal aanwezig zijn. Met de extensieve begrazing in Moenebroek voldoen we perfect aan hun eisen. Kom in april-mei of juli-augstus maar eens kijken naar deze juweeltjes.