Natuurpunt Boven-Dender

 

Natuurpunt
Boven-Dender

Vereniging voor
Natuur en Landschap
in de regio
Geraardsbergen -
Lierde -Everbeek 

 

Raspaillebos

Het Raspaillebos ligt op de flanken van de Bosberg. Bronnen en hun beekjes hebben er een mozaïek geboetseerd van scherpe ruggen, valleitjes en verzakkingen. De afwisseling van nat en droog, het kalkrijke bronwater en het feit dat het bos steeds bos is geweest, zorgen voor een grote verscheidenheid aan planten. In het vroege voorjaar gaat het kleurenspel van hyacinten, anemonen, daslook en narcissen niet onopgemerkt voorbij.

 

 

De afwezigheid van bewoning, onbelemmerde vergezichten, een grillig reliëf, knotwilgenrijen, houtkanten en vochtige valleibosjes geven het landschap een pittoresk karakter.

 

 

De rust en structuurrijkdom lokken vele diersoorten. Alle dag- en nachtroofvogels broeden in of rond het bos. Ree en vos hebben er hun vaste stek. Vuursalamander, kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, sleedoornpage, gewone bronlibel en middelste bonte specht behoren tot de zeldzaamheden.

 

Rond het bos kopen we akkers en weiden aan. Die moeten op een spontane manier ontwikkelen tot een mozaïek van bos, struweel, ruigte en kort gegraasd weiland. Dergelijke wastines zijn een zeldzaam biotoop, dat een belangrijke aanvulling vormt op de reeds rijke biodiversiteit van de boskern.

 

Langs de beken groeit essen- en elzenbos met zeldzaamheden als eenbes, reuzenpaardenstaart, keverorchis en slanke zegge. Dit bronbos behoort tot de best ontwikkelde in zijn soort. Het is een biotoop met Europees belang.

 

 

Door maar weinig grazers in de weiden laten, overleven veel struikjes. Zo ontstaan zomen van bramen en struikgewas en gaat het bos onopvallend op in zijn omgeving. Dit is belangrijk voor het microklimaat in het bos.

 

 

Hakhout en middelhout zijn sinds eeuwen een traditie. In de naam herkennen we trouwens ‘raspe’, wat naar schaven en hakken verwijst. Dit soort beheer is mee verantwoordelijk voor de typische plantengroei.

 

De Mariakapel aan de voet van de Bosberg en de Juffrouwkapel in het hart van het bos getuigen van een rijk historisch verleden. Het bos was het scheidingspunt van drie kloosters en bood nog onderdak Jan De Lichte.

 

Natuurpunt heeft in het Raspaillebos een vrij toegankelijk wandelparcours uitgestippeld. 

 

 

 

 

Opvallende soorten:


Schedegeelster


Gewone bronlibel


Grote weerschijnvlinder


Wilde narcis