Natuurpunt Boven-Dender

 

Natuurpunt
Boven-Dender

Vereniging voor
Natuur en Landschap
in de regio
Geraardsbergen -
Lierde -Everbeek 

 

De Rietbeemd       

Het natuurreservaat ‘De Rietbeemd’ (Overboelare/Moerbeke/Deux-Acren),
in eigendom van de natuurbeschermingsverenigingen Vogelbescherming (LRBPO)
en Natuurpunt, is het enige taalgrensoverschrijdend reservaat van ons land.
Het ligt in de nog open, bebouwingsvrije vallei van de binnenkort opnieuw meanderende Marke, een visrijke bijrivier van de Dender. Nagenoeg de hele vallei is door het Vlaamse en het Waalse Gewest ingetekend als Habitatrichtlijngebied (Natura 2000).
   

Op de heuvelflanken met prachtige vergezichten, tref je her en der gemengde loofbossen aan,
met nog sporen van wastines of halfopen natuurlijke overgangszones tussen de verschillende bospercelen. Een tiental hectaren bos zijn zelfs eigendom van het reservaat.

De Rietbeemd is bijna 80 ha groot en werd gesticht in 1987, toen er nog geen sprake was van
enige natuurbescherming in onze streek!

We beschikken er nu over een eigen bezoekerscentrum in de schuur van de historische St. Antoonshoeve, die met eigen middelen werd omgebouwd. Men
kan in dit autentieke kader o.m. terecht voor een mooie diamontage van het reservaat
in de vier seizoenen of een prachtige maquette, of er ook een aantal bewoners leren kennen op posters, en er zelfs een bezoekje brengen aan de nestkast van de kerkuil, die hier sinds jaren een vaste welgekomen bewoner is. Het centrum kan onder bepaalde voorwaarden ook gehuurd worden.

 

Zelfs vanop de openbare weg kun je in dit ware stilte- en duisternisgebied nog ‘geluiden der stilte’ beluisteren zoals de zang van vogels of ’s nachts genietend van de kreten van 4 verschillende soorten uilen de sterrenhemel bewonderen in de ingetogen vallei, zonder al te veel lichtvervuiling. Overdag kun je er, tussen een twintigtal verschillende soorten dagvlinders, ook onze Gallowaykudde bewonderen midden in een gevarieerd landschap van knotwilgenrijen, hagen, houtwallen, rietvelden, prachtige geurige moerasspirearuigten, moerasgebieden, ouderwets meanderende beekjes en amfibieënpoelen. De grazers worden ingezet voor de extensieve begrazing van bepaalde percelen, wat duidelijk de biodiversiteit ten goede komt.

 
 

Dit is het te respecteren leefgebied van een hele schare vogels:
nachtegaal, wielewaal, buizerd, sperwer, wespendief, torenvalk, boomvalk, alle mogelijke soorten grasmussen, sprinkhaanzanger, rietgors (= het logo van het reservaat), Orpheusspotvogel, steenuil, kerkuil, ransuil, bosuil, … om maar de belangrijkste te noemen.
Misschien heb je zelfs een onverwachte ontmoeting met één van onze laatste en ook mooiste nog overlevende wilde zoogdieren: de vos. Een hele belevenis! Ook een hermelijn, een wezel of een bunzing kan je pad kruisen, zonder de amfibieën te vergeten of de gouden tor, de hoornaar, de horzelvlinder en de weidebeekjuffer.

Sinds kort beschikt het reservaat ook over twee bewegwijzerde, vrij toegankelijke wandelpaden,
met hier en daar een rustbank. Een plannetje met een beschrijving kan hier als pdf (beschrijving + kaartje) gedownload worden. Geleide wandelingen kunnen op aanvraag steeds georganiseerd worden.

HOE TE BEREIKEN?
Wegwijzers leiden je vanaf de Astrid- of de Guilleminlaan te Geraardsbergen, of vanaf de kerk van Overboelare, via de Hoge Buizemont en Denderoord, en een holle weg met een onwaarschijnlijk mooi vergezicht naar ons bezoekerscentrum, gelegen in de omgebouwde schuur van de St. Antoonshoeve.

 

(Foto's: Godfried Merlevede, Walter Van Der Meulen, Wouter Faveyts, Luc Favijts, Johnny Cornelis) 

 

Opvallende soortenBruin blauwtje


Weidebeekjuffer


Orpheusspotvogel


Rietgors